Hoạt động của CLB Tiếng Anh

Câu lạc bộ tiếng Anh đã đi vào hoạt động

Nhà trường phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh

tổ chức sinh hoạt CLB tiếng Anh đã thu hút 70 em hs tham gia - có sự cộng tác của GV nước ngoài