13:13 +07 Thứ bảy, 22/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác chủ nhiệm

Chủ nhiệm tuần 15

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 15 (từ 28/11-03/12/2016)

Chủ nhiệm tuần 14

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 (từ 21/11-26/11/2016))

Chủ nhiệm tuần 13

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 13 (Tuần lễ từ 14/11 đến 19/11/2016)

Chủ nhiệm tuần 12

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 12 (Tuần lễ từ 31/10 đến 05/11/2016)

Chủ nhiệm tuần 11

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 11 (Tuần lễ từ 31/10 đến 5/11/2016)

Chủ nhiệm tuần 10

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 10 (Tuần lễ từ 24/10 đến 29/10)

Chủ nhiệm tuần 09

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 09 (Tuần lễ từ 17/10/2016 đến 22/10/2016)

Chủ nhiệm tuần 8

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 8 (Tuần lễ từ 10/10 đến 15/10)

Chủ nhiệm tuần 7

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 7 (Tuần lễ từ 3/10 đến 8/10/2016)

Chủ nhiệm tuần 06

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 06 (Tuần lễ từ 26/9 đến 1/10/2016)

Chủ nhiệm tuần 05

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 05 (Tuần lễ từ 19/9 đến 24/9/2016)

Chủ nhiệm tuần 4

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 04 (Tuần lễ từ 12/9/2016 đến 17/9/2016)

Chủ nhiệm tuần 3

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 02 (Tuần lễ từ 27/08/2016 đến 02/09/2016)

Chủ nhiệm tuần 02

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 02 (Tuần lễ từ 29/08 đến 03/09)

Chủ nhiệm tuần 35

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 35 (Tuần lễ từ 25/4 đến 30/4/2016)

Chủ nhiệm tuần 34

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 34 (Tuần lễ từ 11/4 đến 15/4/2016)

Chủ nhiệm tuàn 33

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 33 (Tuần lễ từ 11/4 đến 16/4/2016)

Chủ nhiệm tuần 32

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 32 (Tuần lễ từ 02/04 đến 8/04/2016)

Chủ nhiệm tuần 31

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 31 (Tuần lễ từ 26/3 đến 02/4/2016)

Chủ nhiệm tuần 29

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 29 (Tuần lễ từ 12/3 đến 19/3/2016)


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa - Nguyễn Du, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê quán làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con thứ bảy Cụ Hoàng Giáp Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm. Thân phụ Ông thi đỗ tiến sĩ và từng làm quan đến chức Tể Tướng thời...