19:57 ICT Thứ ba, 26/09/2017

Trang nhất » Tin Tức » Công tác chủ nhiệm

Chủ nhiệm tuần 6

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 06 (Tuần lễ từ 25/9/2017 đến 30/9/2017)

Chủ nhiệm tuần 4

Công tác chủ nhiệm tuần 4 Năm học 2017-2018

Chủ nhiệm tuần 2 Năm học 2017-2018

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 02 (Tuần lễ từ 28/08 đến 02/09) Năm học 2017-2018

Chủ nhiệm tuần 34

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 34 (Tuần lễ từ 24/4 đến 29/04/2017)

Chủ nhiệm tuần 33

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 33 (Tuần lễ từ 17/4 đến 22/4)

Chủ nhiậm tuần 32

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 32 (từ 10/4-15/4/2017)

Chủ nhiệm tuần 30

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 30 (Tuần lễ từ 27/3 đến 2/4/2017)

Chủ nhiệm tuần 29

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 29 (Tuần lễ từ 20/3 đến 25/3/2017)

Chủ nhiệm tuần 28

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 28 (Tuần lễ từ 13/3 đến 18/3)

Chủ nhiệm tuần 27

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 27 (Tuần lễ từ 6/3/2017 đến 11/3/2017)

Chủ nhiệm tuần 26

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 26 (Tuần lễ từ 27/02/2017 đến 04/03/2017)

Chủ nhiệm tuần 25

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 25 (Tuần lễ từ 20/02 đến 25/02)

Chủ nhiệm tuần 23

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 23 (từ 06/02-11/02/2017)

Chủ nhiệm tuần 22

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 22 (Tuần lễ từ 16/1 – 21/1/2017)

Chủ nhiệm tuần 20

Kế hoạch chủ nhiệm tuần 20

Chủ nhiệm tuần 18

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 18 (Tuần lễ từ 19/12 đến 24/12)

Chủ nhiệm tuần 17

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 17 (Tuần lễ từ 12/12đến 17/12)

Chủ nhiệm tuần 16

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 16 (Tuần lễ từ 25/11 đến 2/12)

Chủ nhiệm tuần 15

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 15 (từ 28/11-03/12/2016)

Chủ nhiệm tuần 14

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 (từ 21/11-26/11/2016))


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa - Nguyễn Du, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê quán làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con thứ bảy Cụ Hoàng Giáp Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm. Thân phụ Ông thi đỗ tiến sĩ và từng làm quan đến chức Tể Tướng thời...