06:58 ICT Thứ ba, 19/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Công tác chủ nhiệm

Chủ nhiệm tuần 35

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 35 (Tuần lễ từ 28/4 đến 5/5/ 2018)

Chủ nhiệm tuần 34

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 34 (Tuần lễ từ 23 đến 28/ 4/ 2018)

Chủ nhiệm tuần 33

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 33 (Tuần lễ từ 16/04 đến 22/04/2018)

Chủ nhiệm tuần 30

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 30 (Tuần lễ từ 24/3 đến 30/3)

Chủ nhiệm tuần 29

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 29 (Tuần lễ từ 17/03/2018 đến23/03/2018)

Chủ nhiệm tuần 28

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 28 (Tuần lễ từ 12/3/2018 đến 17/3/2018)

Chủ nhiệm tuần 27

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 27 (Tuần lễ từ 05/03 đến 10/03)

Chủ nhiệm tuần 25

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 25 (Tuần lễ từ 4/2/2018 đến 10/2/2018)

Chủ nhiệm tuần 24

Chủ nhiệm tuần 24 Từ 29/1 đến 3/3/2018

Chủ nhiệm tuần 23

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 23 (Tuần lễ từ 22/01/2018 đến 27/01/2018)

Chủ nhiệm tuần 22

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 22 (Tuần lễ từ 15/01-20/01/2018)

Thi Giao thông trên Internet

Học sinh tham gia thi Giao thông học đường http://giaothonghocduong.com.vn.

Chủ nhiệm tuần 21

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 21 (Tuần lễ từ 08/01 đến 13/01)

Chủ nhiệm tuần 18

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 18 (từ 18/12-23/12/2017)

Chủ nhiệm tuần 17

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 17 (Tuần lễ từ 11/12/2017 đến 16/12/2017)

Chủ nhiệm tuần 16

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 16 (Tuần lễ từ 04/12/2017 đến 09/12/2017)

Chủ nhiệm tuần 14

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 (Tuần lễ từ 20/11 đến 25/11/2017)

Chủ nhiệm tuần 13

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 13 (từ 13/11-18/11/2017)

Chủ nhiệm tuần 12

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 12 (Tuần lễ từ 06 đến 11/11/2017)

Chủ nhiệm tuần 11

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 11 (từ 30/10-04/11/2017)


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa - Nguyễn Du, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê quán làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con thứ bảy Cụ Hoàng Giáp Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm. Thân phụ Ông thi đỗ tiến sĩ và từng làm quan đến chức Tể Tướng thời...