11:34 ICT Thứ ba, 21/11/2017

Trang nhất » Tin Tức » Công tác chủ nhiệm

Chủ nhiệm tuần 13

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 13 (từ 13/11-18/11/2017)

Chủ nhiệm tuần 12

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 12 (Tuần lễ từ 06 đến 11/11/2017)

Chủ nhiệm tuần 11

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 11 (từ 30/10-04/11/2017)

Chủ nhiệm tuần 10

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 10 (Tuần lễ từ 23/10 đến28/10)

Chủ nhiệm tuần 9

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 09 (Tuần lễ từ 14 đến 20/ 10/ 2017)

Chủ nhiệm tuần 8

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 08 (Tuần lễ từ 09/10 đến 14/10/2017)

Chủ nhiệm tuần 7

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 07 (Tuần lễ từ 02/10 đến 07/10)

Chủ nhiệm tuần 6

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 06 (Tuần lễ từ 25/9/2017 đến 30/9/2017)

Chủ nhiệm tuần 4

Công tác chủ nhiệm tuần 4 Năm học 2017-2018

Chủ nhiệm tuần 2 Năm học 2017-2018

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 02 (Tuần lễ từ 28/08 đến 02/09) Năm học 2017-2018

Chủ nhiệm tuần 34

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 34 (Tuần lễ từ 24/4 đến 29/04/2017)

Chủ nhiệm tuần 33

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 33 (Tuần lễ từ 17/4 đến 22/4)

Chủ nhiậm tuần 32

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 32 (từ 10/4-15/4/2017)

Chủ nhiệm tuần 30

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 30 (Tuần lễ từ 27/3 đến 2/4/2017)

Chủ nhiệm tuần 29

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 29 (Tuần lễ từ 20/3 đến 25/3/2017)

Chủ nhiệm tuần 28

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 28 (Tuần lễ từ 13/3 đến 18/3)

Chủ nhiệm tuần 27

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 27 (Tuần lễ từ 6/3/2017 đến 11/3/2017)

Chủ nhiệm tuần 26

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 26 (Tuần lễ từ 27/02/2017 đến 04/03/2017)

Chủ nhiệm tuần 25

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 25 (Tuần lễ từ 20/02 đến 25/02)

Chủ nhiệm tuần 23

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 23 (từ 06/02-11/02/2017)


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa

Giới thiệu về Thi hào Nguyễn Du và trường THCS Nguyễn Du, Bà Rịa - Nguyễn Du, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê quán làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con thứ bảy Cụ Hoàng Giáp Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm. Thân phụ Ông thi đỗ tiến sĩ và từng làm quan đến chức Tể Tướng thời...